WordPress内での関数の挙動

●現在のunixtimeを取得:
echo time();
1708647340

●date_i18n('U')で現在のunixtimeを取得する場合:
echo date_i18n('U');
1708679740
※+9時間(32400)のunixtimeが取得されてしまう
date_i18nは非推奨

●strtotime(wp_date('Y-m-d H:i:s')) で現在のunixtimeを取得する場合:
echo strtotime(wp_date('Y-m-d H:i:s'));
1708679740
※+9時間(32400)のunixtimeが取得されてしまう

●指定日時に指定時間を追加(1):
$date = 1659042457;//2022-07-28 21:07:37のunixtime+9時間
echo date_i18n('Y-m-d 07:00:00', $date);
2022-07-28 07:00:00

$add_time = 31*60*60*24;
echo date_i18n('Y-m-d 07:00:00', $date+$add_time);
2022-08-28 07:00:00

●指定日時に指定時間を追加(2):
$date = 1659042457;//2022-07-28 21:07:37のunixtime+9時間
echo date('Y-m-d 07:00:00', $date);
2022-07-28 07:00:00

$add_time = 31*60*60*24;
echo date('Y-m-d 07:00:00', $date+$add_time);
2022-08-28 07:00:00

●date_i18nで現在の日時取得:
echo date_i18n("Y-m-d H:i:s");
2024-02-23 09:15:40

●wp_dateで現在の日時取得:
echo wp_date("Y-m-d H:i:s");
2024-02-23 09:15:40